Medische fiche

Met deze individuele medische fiche geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Door dit formulier nu één keer in te vullen zit alles in ons systeem en hoef je het dus niet elk jaar opnieuw te doen. Minder werk voor zowel u als voor ons!

Is er echter iets veranderd dat wij als leiding moeten weten, zal u het formuliertje uiteraard nog eens moeten invullen of dit melden bij iemand van de hoofdleiding.

Opgelet

Geef altijd de volgende zaken mee op kamp/weekend:

  • Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds.
  • Indien mogelijk de identiteitskaart van je kind
 
Gegevens van het kind
Geboortedatum kind *
Geboortedatum kind
WIE TE CONTACTEREN WANNEER OUDERS NIET TE BEREIKEN ZIJN?
medische gegevens
Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *
Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang
De ingevulde gegevens zijn volledig en correct. *
Privacy
De medische gegevens van uw kind worden veilig online opgeslagen en kunnen ten allen tijde worden verwijderd op uw vraag. Doel van van deze medische fiche is dat we als leiding op de hoogte zijn van de meest recente medische update van uw kind.